Tema Inflammation och Åldrande, ME Njurmedicin

Är du utbildad specialistläkare inom njurmedicin och vill vara en del av framtidens sjukvård? Har du ett stort intresse för utbildning och handledning samtidigt som du vill utvecklas i rollen som chef? Då är det kanske dig vi söker.

Vi erbjuder

 • Bred erfarenhet inom högspecialiserad njurmedicin
 • Individuellt anpassad introduktion
 • Teamorienterat samarbete, både inom den egna verksamheten, med patienter och andra specialiteter inom sjukhuset
 • Kollegialt arbetsklimat
 • Intern och extern kompetensutveckling

Om oss
Karolinska Universitetssjukhuset har en omfattande njurmedicinsk verksamhet med cirka 35 anställda läkare. Vår verksamhet är förlagd till både Huddinge och Solna samt till två externa mottagningar på Södermalm.

Vi utreder och behandlar patienter inom alla delar av njurmedicin, från akut och kronisk njursjukdom till dialysbehandling, njurtransplantation och -donation. Vid våra njurmottagningar utreds och behandlas patienter med folksjukdomar såväl som sällsynta njursjukdomar. Vi har en stor dialysverksamhet med en hög andel hem- och självdialyspatienter.

I vårt uppdrag ingår högspecialiserad och specialiserad vård, kvalitetsutveckling, forskning och undervisning.

Om tjänsten
Tjänsten som ST-chef är på 30%. Resterande 70% tjänstgör du kliniskt på Medicinsk enhet (ME) Njurmedicin.

Som ST-chef ingår du i enhetens ledningsgrupp och har du en central roll i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen. För närvarande har ME Njurmedicin cirka 15 egna ST-läkare. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen på ME Njurmedicin.

Som ST-chef ansvarar du för:

 • första linjens chefsansvar för ST-läkare vilket innebär ansvar för bland annat rekrytering, lönesättning, schemaläggning avseende ST-placering och tjänstgöring.
 • att organisera handledning, samt individuell utvärdering och återkoppling med stöd och pedagogisk ledning av ST-studierektor för avsedd specialitet.
 • mottagaransvar för ST-läkare som genomför sidoutbildning vid ME Njurmedicin.

Det kliniska arbetet som njurmedicinspecialist innebär arbete inom olika delar av vår verksamhet inklusive vår jourverksamhet. Arbete på njurmedicinsk mottagning, slutenvård och dialys kan varieras liksom geografisk arbetsplats. Beroende på ditt intresse och eventuell specialkompetens finns stor möjlighet att anpassa tjänstgöring och ansvarsområden. Inom vår verksamhet är vetenskapligt arbete, handledning och utbildning en naturlig och viktig del av arbetsuppgifterna.

Vi söker dig som:

 • har ett genuint intresse för njurmedicin och utbildning.
 • är lyhörd inför andras behov; känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt.
 • leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet.
 • har förmåga att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du har förmåga att se logik och samband i komplex information eller miljö.
 • tar ansvar för det egna arbetet; gör det som krävs och söker den information som behövs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs.
 • är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
 • har god samarbetsförmåga, uppskattar teamarbete och är utvecklingsinriktad.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom njurmedicin.

Meriterande: Erfarenheter av chefs- och ledarskap samt vetenskaplig erfarenhet.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring. För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Chefstester
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikaitoner kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare
- korrekt ifylld elektroniskt (handskriven
beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/96
Kontakt
 • Mats Söderhäll, 08-585 835 85
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen: Yvonne Dellmark , 073-668 17 40
 • Kommunal: Catharina Häggbom, 08-517 75 173
 • Vårdförbundet Huddinge: Mira Nyberg , 08-585 80352
 • Vårdförbundet Solna: Anne Danielsson , 08-51775163
 • Vision: Kristina Nilsson , 072-465 48 55
 • SACO: Pasi Nyberg, 072-580 86 84
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-19

Tillbaka till lediga jobb