ME Neurologi

Vi erbjuder
Medicinsk enhet Neurologi bedriver högspecialiserad vård inom epilepsi, stroke, ryggmärgsskaderehab, huvudvärk, hjärntumörer, neurodiagnostik, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar och finns förlagd både i Solna och Huddinge.

Vi har totalt fem vårdavdelningar med sammanlagt cirka 60 vårdplatser, med bland annat stroke-enhet och övervakningsenhet för fall med särskilt övervakningsbehov, samt i Solna en epilepsimonitoreringsenhet (EMU) för diagnostiska och epilepsikirurgiska utredningar. Verksamheten har en omfattande öppenvårdsdel som täcker alla neurologiska delområden.

Klinikens läkare är mycket engagerade i forskning och utbildning och det pågår forskning och kontinuerlig utveckling av vården inom samtliga patientflöden. Många av de specialiserade teamen är sajtövergripande. Vi har ett inarbetat samarbete förutom mellan sajterna också med neurokirurgiska och neurofysiologiska verksamheterna i form av teamronder.

Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag både under grundutbildning och vi utbildar regelmässigt ST-läkare i neurologi för vårt eget framtida behov men också för hela Stockholmsregionen och Mälardalen. I vårt uppdrag ingår även bemanning på akutmottagningen både Solna och Huddinge med dygnet-runt-jour.

Om tjänsten
Vi söker en specialistläkare som kommer ha ett specialiserat fokus på epilepsi. I din tjänst kommer du ha stor andel av din tjänst på epilepsimottagningen eller som epilepsikonsult men du kommer också fungera som allmän neurolog inom övrig neurologiverksamhet (jourer, avdelning och mottagning). I din tjänst kommer du ha en hemma bas i antingen Solna eller Huddinge, men då vi är en gemensam enhet kan det också innebära viss tjänstgöring på den andra sajten. På epilepsimottagningen ingår man i ett multidisciplinärt team (läkare, epilepsisjuksköterskor, kurator, psykolog, psykiater, arbetsterapeut), samt deltar i teamronder och epilepsikirurgironder.

Du bör även ha ett specifikt intresse för epilepsikirurgi och förväntas delta i epilepsikonsultraden. Detta innebär att Du rondar patienter som registreras med video-EEG på vår EMU, besvarar frågor om epilepsi från kollegor på KS och andra akutsjukhus i länet på epilepsikonsulttelefonen och vid behov rondar patienter med status epilepticus på IVA.

Vi förväntar oss att Du deltar aktivt i pågående och kommande kliniska studier på patienter med epilepsi samt inom undervisning, då vi har ett stort utbildningsuppdrag inom epilepsi (och neurologi) för läkarstudenter och ST-läkare, men även regionalt och nationellt.

Arbetsuppgifterna utöver ovan innebär klinisk tjänstgöring där Du kommer arbeta med hela neurologispektrumet av sjukdomar inom såväl slutenvården som öppenvården samt givetvis att Du deltar i jourlinjen (primärjour alternativt bakjour – vilken jourlinje beror på erfarenhet/meritering enligt gängse rutiner hos oss).

Läkare vid kliniken förväntas deltaga aktivt inom forskning, utveckling och undervisning.

Vi söker
Dig som vill vara med och utveckla epilepsivården i Stockholm och på Karolinska. Neurologi som specialitet och epilepsi i synnerhet befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede där nya metoder och behandlingar kommer i snabb takt. Engagemang och intresse för att deltaga i utvecklingen är önskvärda personliga egenskaper, samt förmåga att arbeta i team och vara lösningsorienterad.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom neurologi.

Meriterande:
- Erfarenhet inom neurologi och specifikt epilepsivård
- Erfarenhet av epilepsikirurgisk utredning
- Erfarenhet av att bedrivit utveckling inom medicinsk verksamhet
- Egen forskningserfarenhet, ev disputation, docentur osv.
- Undervisningserfarenheter

För befattningar som biträdande överläkare/överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre respektive fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation (överläkare).

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/258
Kontakt
  • Benno Mahler PFA Epilepsi, 08-51773491
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-22

Tillbaka till lediga jobb