Karolinska Universitetssjukhuset

Om verksamheten
Sektionen för Näs- och bihålekirurgi söker nu två specialistläkare. Sektionen är en del av Medicinsk Enhet ÖNH, Hörsel och Balans (ME ÖNH, HoB) som ingår i Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamhetens innehåll är både elektiv och akut.

ME ÖNH, HoB har störst verksamhet i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus. ME ÖNH, HoB har fem sektioner som driver den medicinska utvecklingen inom respektive område.

Vi arbetar i enlighet med Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och förväntar och att även du står för dessa värderingar.

Om tjänsten 
Inom sektionen för Näs- och bihålekirurgi kommer du att ges goda möjligheter till klinisk utveckling inom området och vi förväntar oss att du snart blir självständig gällande planering, handläggning och uppföljning av våra patienter. Du kommer att delta aktivt i sektionens alla verksamheter inom kirurgi, mottagningsverksamhet, fallkonferenser, röntgenronder samt inom fortbildning tillsammans med övriga läkare i sektionen. Dina placeringar kommer att vara främst på Huddinge, Danderyd och Solna men även som konsult på Södersjukhuset.  

Som specialistläkare vid ett universitetssjukhus förväntas du medverka i undervisning, utveckling och forskning, samt bedriva eget forsknings- och utvecklingsarbete. Utöver de sektionsspecifika uppdragen kommer du att arbeta inom den Medicinska Enhetens allmänna uppdrag. Det allmänna uppdraget inkluderar jourtjänstgöring, avdelningstjänst samt konsultuppdrag på andra akutsjukhus i Stockholm samt placeringar på övriga sektioner inom Karolinska där verksamheten deltar. Undervisning av studenter genom föreläsningar, seminarier och demonstrationer, ibland som amanuens och kurschef för de kurser verksamheten ger, ingår också i tjänsten.

De två tjänsterna tillträdes snarast möjligt men senast 2021-10-01. Tjänsterna avser i första hand heltidsarbete och är tillsvidareanställningar.

Vi söker
Vi söker dig som vill var med och utveckla den mest högspecialiserade vården i landet inom rhinologin och som vill delta i alla delar av sektionens uppdrag. Givetvis är du aktiv och intresserad av forskning och utbildning och är du inte redan disputerad eller doktorandanmäld bör du ha en plan för detta inom den närmaste framtiden. Du ska kunna delta i hela jourverksamhetens samtliga pass och också kunna delta i alla våra utbildningsuppdrag.

Kvalifikationer 
KravVi söker dig med svensk läkarlegitimation med specialistbevis inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar. Du bör vara aktiv inom forskning eller ha en tydlig plan för detta.

Meriterande: Disputation.

Ansökan

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

  1. CV
  2. Personligt brev
  3. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Information om ansökningsprocess till specialisttjänster:


För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så tidigt som möjligt
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/591
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@sll.se
Publicerat 2021-09-01
Sista ansökningsdag 2021-09-25

Tillbaka till lediga jobb