ME Neuroradiologi

Om oss
Barnradiologen vid Karolinska Universitetssjukhuset är Sveriges störstabarnradiologiska avdelning utrustad med den senaste teknologin. Vi tar emot barn ochungdomar upp till 18 år, dygnet runt. Vårt uppdrag är inriktat på högspecialiseradbarnradiologisk diagnostik.

Vi servar ett stort antal barnspecialiteter inkluderande avancerad barnkirurgi,barnortopedi, barnonkologi, barnkardiologi samt en stor neonatal-respektivebarnintensivvårdsverksamhet. I Solna har vi verksamhet i både nya- och gamlasjukhusbyggnaden och i Huddinge har verksamheten nyligen flyttat in i nya lokaler.

Om tjänsten
Läkarens ansvar är att prioritera, leda och tolka undersökningarna samt attkommunicera resultaten till remitterande kliniker. Läkare hos oss förväntas ta en aktivdel i verksamhetens forskning, utveckling och undervisning som är intimt förbundnamed den kliniska vardagen. Vi har även ett ambitiöst program för kontinuerligindividuell kompetensutveckling.

Då sjukhuset har stor akutverksamhet ingår det i tjänsten att arbetajour/beredskap. Hos oss arbetar radiologer, röntgensjuksköterskor ochundersköterskor och vi är ungefär 90 medarbetare och vi har ett nära samarbete medvarandra. Vi utbildar våra blivande kollegor i barn och ungdomsradiologi varför du börha ett intresse för utbildning och handledning.

Personliga egenskaper
Vårt fokus är att ha barnet i centrum och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperoch ser det som viktigt att du bemöter både barn och föräldrar, samt dina medarbetaremed respekt. Du är flexibel och medverkar i vårt utvecklingsarbete. Du har godkommunikativ förmåga i tal och skrift.

För att trivas hos oss har du ett intresse att med din kunskap bidra till att utveckla vårametoder och flöden. Du är pedagogiskt lagd och tycker det är roligt att delta iundervisning av kollegor, läkarkandidater, röntgensjuksköterskor och undersköterskor. Vi tror att du trivs med att arbeta i ett högt tempo, är flexibel och har lätt för att
samarbeta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att dina värderingar stämmer överens
med våra – du ser varje dag hur ditt arbete bidrar till att patienten och dess föräldrar
känner sig väl omhändertagen hos oss.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom medicinsk radiologi eller bild-och
funktionsmedicin. Erfarenhet eller intresse av barn och ungdomsradiologi.

Meriterande: Aktiv forskning eller intresse för att börja forska inom området.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna/Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/692
Kontakt
  • Ola Kvist, 08-517 713 64
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen: , Eva Nordenskjöld Kvanta, eva.nordenskjold-kvanta@s
  • Läkarföreningen: , Ulrika Voss, ulrika.voss@sll.se
Publicerat 2021-09-03
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Tillbaka till lediga jobb