Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk enhet Akut

Om oss
Inom Verksamhetsområdet Medicinsk Enhet Akut arbetar akutläkare och internmedicinare tillsammans. Vår verksamhet är fördelad på två siter, Solna och Huddinge. Akutmottagningen i Huddinge är en av Sveriges största akutmottagningar. Det är en öppen akutmottagning där vi har ett mycket stort antal patientbesök per år. Intensivakuten i Solna har ett mindre flöde patienter med ett på förhand definierat högspecialiserat vårdbehov eller som av annan anledning har ett behov av vård på Nya Karolinska sjukhuset. Årligen vårdas mer än 17 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar MAVA-medicinsk akutvårdsavdelning, MIMA-medicinsk intermediärvårdsavdelning, AVA-akutvårdsavdelning och KAVA-akut kirurgisk vårdavdelning i Huddinge. Motsvarande siffra för AVA och IMA i Solna är cirka 7000.

Inom verksamhetsområdet utbildas ST-läkare inom både akutsjukvård och internmedicin. Verksamheten har omkring 76 ST-läkare anställda.

Om tjänsten
I Huddinge kommer du att arbeta som specialistläkare på akutmottagningen i rollen som akutläkarspecialist, flödesläkare och ledningsfunktion. I Solna arbetar du som akutläkarspecialist på intensivakuten. På båda siter bemannar akutläkare akutmottagningen dygnet runt årets alla dagar.

I Huddinge startade vi under våren 2021 upp en pilot för en arbetstidsmodell för akutläkare enligt den akutläkar-modell som finns på SÖS och i Linköping sedan många år tillbaka.

På bägge siter kommer du ha en viktig roll som handledare för våra yngre kollegor. Du blir, tillsammans med andra medarbetare en viktig förebild för ST-läkare, AT-läkare, läkar-vikarier och omvårdnadspersonal. Både som kliniker och senior kollega.

Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare inom verksamhetsområdet. Du kommer att inneha en viktig roll i det fortsatta förändringsarbetet, utbyggnad och ombyggnation av akutmottagningen i Huddinge som pågår för närvarande.

Vi söker fyra nya kollegor. 

Vi söker 
Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning. Du bemöter patienter och kolleger med omtanke och respekt och bidrar med din kunskap och entusiasm. Du har social kompetens, kommunicerar tydligt, är lyhörd och är en god lagspelare. Om du har ett forskningsintresse finns det goda möjligheter till forskning inom verksamhetsområdet. Det är viktigt att du anser det viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. 

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom akutsjukvård. 
Meriterande: Tidigare erfarenhet av arbete på akutmottagning, forskning samt handledning.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. 

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation. 

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. 


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
  • Bevis om specialistkompetens
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)
  • Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/891
Facklig företrädare
  • Erik Faxen, Läkarföreningen, 08-585 84 002
Publicerat 2021-09-10
Sista ansökningsdag 2021-10-04

Tillbaka till lediga jobb