Södersjukhuset AB

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 8000 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 5000 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision; Sveriges ledande akutsjukhus.

Södersjukhuset vision är att vara landets ledande akutsjukhus genom att erbjuda en säker vård med hög kvalitet, en god tillgänglighet och en verksamhet som kännetecknas av delaktiga patienter samt stolta och engagerade medarbetare. Vi söker nu 29 AT-läkare som delar den visionen.  

Antal befattningar 

 • 15 st AT-block med start 29e november
 • 14 st AT block med start 28e februari  

Arbetsuppgifter  

Du kommer att tjänstgöra vid opererande specialiteter 3 månader, medicinska specialiteter 3 månader samt på akutmottagningen 3 mån. Därefter psykiatri 3 månader samt primärvård 6 månader. De båda sistnämnda placeringarna sker inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Vid sjukhusplaceringarna ingår jourtjänstgöring.     

Tjänstgöringen omfattar heltid (40 tim/v). Lön utgår enligt LOK20. Obligatorisk introduktion med lön under en vecka ingår inför de tre sjukhusblocken. Vi erbjuder ett komplett akutsjukhus med tillhörande sjukvårdsområde, där du kommer att möta de stora folksjukdomarna och få erfarenhet av arbete på Sveriges största akutmottagning.  Vi har ett gediget fortlöpande utbildningsprogram, som innefattar både medicinska kunskaper och personlig utveckling. Vi har senaste åren gjort omfattande förbättringar för våra AT-läkare och ser fram emot att fortsätta vidareutveckla AT-tjänstgöringen i alla led.   

Anställningsform   
Tidsbegränsad anställning 18 månader.    

Kravför godkänd ansökan  

 • Avlagd läkarexamen eller Socialstyrelsens (Sos) beslut om villkor för legitimation.  
 • Minst 6 månaders klinisk tjänstgöring som underläkare efter examen/SoS beslut om villkor för legitimation. 
 • Tjänstgöringsintyg för genomförd klinisk tjänstgöringstid efter examen. 

Meriterande
Följande meritkriterier bedöms för urval till intervju: 

 • Erfarenhet från klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård med jourverksamhet
 • Erfarenhet inom ledarskap, pedagogisk verksamhet 
 • Forskningsmeriter i form av publikation eller doktorandprojekt 
 • Annan högskoleexamen och yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård 
 • Utmärkelser och goda betyg relaterade till undervisning, handledning, forskning eller yrke. 
 • Klinisk tjänstgöringstid ≥ 14 månader efter examen/ SoS beslut   
 • Mer än 3 månaders tjänstgjord tid efter examen på Södersjukhuset med goda vitsord 
 • Meriter/erfarenheter som styrker efterfrågade personliga egenskaper 
 • Förmåga att sammanfatta och tydliggöra relevant innehåll i din ansökan

Tjänstgjord tid räknas i hela månader fr.o.m. utfärdat datum för läkarexamen t.o.m. ansökningsperiodens sista dag 2021-09-26.

Personliga egenskaper  
Egenskaper vi värderar högt är kommunikation, självkännedom, förmåga att skapa goda relationer samt att du uppvisar initiativkraft. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.  

För godkänd ansökan skall följande ansökningshandlingar ingå. Dokumenten skall numreras enligt följande:  

 • Läkarexamensbevis alternativt legitimationsvillkor från Socialstyrelsen  
 • CV som tydligt anger arbetslivserfarenhet och tjänstgöringsperioder med datum   
 • Personligt brev som beskriver dina egenskaper och erfarenheter som är meriterande för tjänsten  
 • Tjänstgöringsintyg eller annat intyg som styrker din anställningstid  
 • Kontaktuppgifter till din närmsta chef från anställningar efter läkarexamen/Socialstyrelsens legitimationsvillkor för referens.

Vi läseroch behandlarsamtliga inkomna och godkända ansökningar.Observera att ansökningar per brev eller e-post inte beaktas. Ofullständiga och sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Vi mottager ca 330 ansökningar per omgång. I våra rekryteringsprocesser är vi noga med att skapa en tydlig, rättvis och transparant rekryteringsprocess med följsamhet till SYLFs rekommendationer om Schysst rekrytering, en utmärkelse vi med stolthet erhållit sedan år 2020. Ovanstående krav och meriter är grunden för vår bedömning vid uttagning till intervju, där fokus läggs på efterfrågade personliga egenskaper. 

Kallelse till intervju sker den 5e oktober via e-post. Intervjutillfällena äger rum 11-14e oktober. Med kallelsen kommer också ett informationsbrev som beskriver rekryteringsprocessen ytterligare samt innehållet i vår AT-tjänstgöring. Samtliga sökande får besked om AT-tillsättningen under vecka 42-43. Vi följer FHMs rekommendationer och kan utifrån pandemiläge och riktlinjer besluta att intervjuerna sker i digital form via Microsoft Teams. 

Övrig information   
Inför beslut om anställning kommer registerkontroller att utföras.  

Mer information om tjänsten lämnas av:   
Rekryterare Nancy Skohg    
tel: 08-123 630 00
Mail: nancy.skohg@sll.se     

Varmt välkommen med din ansökan!  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 29 nov och 28 feb
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 29
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/919
Kontakt
 • Nancy Skohg, 08-123 630 00
Facklig företrädare
 • Clara Strömberg, Stockholms Läkarförening, 08-123 635 86
Publicerat 2021-09-10
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Tillbaka till lediga jobb