Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är en universitetssjukvårdsenhet med ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra 230 medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Vi arbetar i moderna lokaler på Torsplan.

Enheten Våld i nära relationer

Enheten Våld i nära relationer är en av utvecklingsenheterna vid APC. Enhetens uppdrag är att förse hälso- och sjukvårdens och tandvårdens personal med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka vårdpersonalens beredskap i mötet med personer som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Vid enheten bedriver vi en omfattande fortbildnings- och utvecklingsverksamhet, forskning och samverkansprojekt. Här finns psykologer, psykoterapeut, läkare och flera barnmorskor.

Om uppdraget

I uppdraget arbetar du framförallt med fortbildning i form av den basutbildning kring våld i nära relationer som enheten erbjuder hälso- och sjukvården. Fortbildningen genomförs vanligtvis på plats på den aktuella enheten, men kan också ges digitalt. Som läkare kommer du att ha ett särskilt fokus på kopplingen mellan våld och ohälsa, och under de utbildningar som riktar sig specifikt till läkare kommer du att vara huvudansvarig. Du är ”kundansvarig” för en del av uppdragen och har, med stöd av enhetens administratör, ansvar för hela kedjan från planering till uppföljning. Uppdraget ställer höga krav på självständighet och flexibilitet och att du är bekväm med att stå inför grupp, utbilda och processleda. Du ingår i ett team som har regelbundna möten för att stötta varandra och utveckla verksamheten. I det dagliga arbetet har du teamets koordinator som operativt stöd.

Vi söker dig

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som har din grundanställning inom primärvården. Det senare är centralt då det är viktigt att personalen är kliniskt aktiv inom den del av hälso- och sjukvården där APC huvudsakligen verkar.

God förmåga att kliva fram, ta initiativ och jobba självständigt samtidigt som du gärna lyssnar och jobbar i team, är betydelsefulla personliga egenskaper. Du har hög grad av integritet och uppskattar högt tempo och en rörlig miljö. Vidare har du pedagogiska kunskaper och erfarenheter och vana vid att hantera digitala verktyg.

Det är meriterande om du har arbetat i en FoUU-miljö. Vi lägger i den sammanvägda bedömningen av sökanden stor vikt vid personlig lämplighet.

Uppdraget är en projektanställning/allmän visstidsanställning omfattande 30-40 procent med tillträde så snart som möjligt. Avtal skrivs för ett år i taget.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30-40%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/924
Kontakt
  • Ylva Elvin-Nowak, bitr. verksamhetschef, 072-246 83 67
Facklig företrädare
  • Suzana Turkalj-Pavlakovic, Läkarföreningen, 070-737 38 56 / suzana.turkalj-pavlakovic@sll.se
Publicerat 2021-09-10
Sista ansökningsdag 2021-10-08

Tillbaka till lediga jobb